جلوه های ویژه بصری

جلوه های ویژه بصری جلوه های ویژه ، ترکیب واقعیت و نا واقعیت از محیط را گویند . بعضی مواقع به دلیل دور از ذهن بودن یک پروژه تیزر تبلیغاتی جهت اجرایی کردن آن ، حال چه به دلیل گران بودن آن یا غیر عملی بودنش و یا خطرناک بودن بخشی از آن…

طراحی وب سایت

طراحی وب سایت منوط بر فایل های بسیاری است که در پرونده هایی مرتب گشته اند . Index.html به ترکیب متون و تصاویری که توسط طراح سایت جای گذاری شده اند ، گفته می شود . وب سایت زمانی بوجود می آید که از درون نوشته ها و فایل های یک سایت ارجاع…

عکاسی صنعتی

عکاسی تبلیغاتی ، در برگیرنده ثبت تصاویر به کمک دوربین عکاسی ، از سوژه هایی چون تولیدی ها ، خدمات ، اجناس ، محصول ها و ... است . عکاسی صنعتی یا همان عکاسی تبلیغاتی ، سود آور ترین رشته عکاسی است و دلیل آن قدرت و نفوذ تصاویر در ذهن مخاطب…

تبلیغات محیطی

تبلیغات محیطی با استفاده از عنصرهای فیزیکی ، تبلیغات کاملا محسوسی را برای بیننده به ارمغان می آورد . یکی از خواص مهم این نوع تبلیغ این است که مخاطب را خواه ناخواه برای دیدن مجبور میکند ، حتی اگر تماشای شخص یک ثانیه بطول بیانجامد . تبلیغات…
مشاوره رایگان