صدا و سیما در سال ۱۳۹۹

تسهیلات رایگان حمایت از اشتغال داخلی صدا و سیما در سال ۱۳۹۹

صدا و سیما کشور در راستای حمایت از اشتغال داخلی در سال ۱۳۹۹ نیز همانند سالهای گذشته اقدام به پخش رایگان تیزر تبلیغاتی برای تولیدکنندگانی که محصول نهایی برای مصرف کنندگان تولید می کنند خواهد کرد. کسب و کارها بر حسب مقدار حقوق و دستمزدی که در سال ۱۳۹۸ به پرسنل خود پرداخت نموده اند می توانند از این طرح رایگان استفاده کنند. کانون تبلیغاتی گون آی تبریز به عنوان نماینده اداره کل باررگانی صدا و سیما آماده همکاری با شرکتها برای انجام امور پخش طرح فوق می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد طرح حمایتی صدا و سیما با ما تماس بگیرید.

Comments are closed.

error: Content is protected !!