جلوه های ویژه بصری

0

جلوه های ویژه بصری

اورست

اورست

جلوه های ویژه ، ترکیب واقعیت و نا واقعیت از محیط را گویند .

بعضی مواقع به دلیل دور از ذهن بودن یک پروژه تیزر تبلیغاتی جهت اجرایی کردن آن ، حال چه به دلیل گران بودن آن یا غیر عملی بودنش و یا خطرناک بودن بخشی از آن ،گرایش به ساخت جلوه های ویژه در ساخت تیزر و همچنین سینما رو به فزونی گرفته است .

جلوه های ویژه را می توان در دو گروه متمایز طبقه بندی نمود :

جلوه های میدانی

از حیث ساخت امری مشکل هستند ، چرا که باید تنها در هنگام ضبط بصورت مستقیم اعمال شوند . این نوع جلوه های ویژه نیز خود به دو گروه تقسیم میشوند .

گروه اول : جلوه های نوری

به تکنیک هایی گویند که در آن حاصل کار توسط عکس ها شکل میگیرد .

مثال : فیلم های سینمایی جنگ ستارگان و ماتریکس

گروه دوم : جلوه های مکانیکی

به همان شکل کاملا واقعی  در حین اتفاق افتادن ضبط می شوند . مانند آتش گرفتن خودروی در حال حرکت .

جلوه های مکانیکی طیف گسترده ای را در بر می گیرد که به اختصار بیان می شوند :

  • بدل کاری
  • جلوه های محیطی
  • ابزار آلات تخریب
  • انفجار
  • ماکت
  • و …

جلوه های دیداری

به هر دلیلی چه گران بودن یا غیر ممکن بودن ساخت در مقابل دوربین از این نوع استفاده میشود . که در برگیرنده انواع مختلفی می باشد . همچون :

روتوسکوپی ، انیمیشن ، ترکینگ و ..

جلوه های ویژه بصری شامل زیر مجموعه هایی است که شامل بخش های زیر است :

Animation  ، Modeling ، Rigging ، Animate ، Texturing ، Lighting ، Rendering ، Effects  ، Match Move ، Composite

کانون تبلیغاتی گون آی تبریز با توجه به سناریو تیزرها ، با استفاده ترکیبی از نرم افزارهای تدوین و جلوه های ویژه اقدام به ساخت تیزرهای تبلیغاتی می نماید.

Leave A Reply

Your email address will not be published.