ارتباط با کانون تبلیغاتی گون آی تبریز

گون آی تبریز

تبریز: خیابان امام،سه راهی طالقانی، روبروی پاساژ سهند ،ساختمان پزشکان ،طبقه دوم
تلفن: ۳۵۵۵۳۲۸۶ – ۰۴۱                                              فاکس : ۳۵۵۵۲۳۶۶ – ۰۴۱
تماس مستقیم : ۰۹۳۷۸۰۷۵۰۳۳                                ایمیل : info@gunay-co.com

error: Content is protected !!