تبلیغات محیطی تاپراه

سامانه تبلیغات محیطی تاپراه https://taprah.com

به کلیه تبلیغات خارج از خانه تبلیغات محیطی گویند. تبلیغات محیطی یکی از قویترین ابزارهای تبلیغاتی و برندسازی می باشد. چون یکی از ویژگیهای این نوع تبلیغ این است که مخاطب را خواه ناخواه برای دیدن آن مجبور میکند. از تبلیغات محیطی در کمپین های تبلیغاتی و بیشتر در مرحله معرفی محصول بکار می رود.  تبلیغ نویسی و خلاقیت در طراحی نقشی مهمی در انتقال پیام به مخاطب دارد در این نوع تبلیغات بخصوص بیلبوردهای جاده ای زمان زیادی برای ارسال پیام به مخاطب نداریم پس باید طراحی و پیام ما در زمان کوتاهی مخاطب را تحت تاثیر قرار دهد. تبلیغات محیطی یکی از ابزارهایی است که اگر بازار هدف کمپین تبلیغاتی ما گروه یا منطقه خاصی است می توان به راحتی و با حداقل هزینه آن را انجام داد. دامنه تبلیغاتی محیطی از نظر رسانه و مکان گسترده می باشد. به همین علت کانون تبلیغاتی گون آی وب سایت جداگانه ای برای این خدمات طراحی کرده است که از لینک زیر می توانید به آن مراجعه کنید.     

www.taprah.com

Comments are closed.

error: Content is protected !!